سلطان العلماء

0
عناصر ملموس
عناصر ملموس
افزودن به علاقمندی ها

اضافه کردن مورد به لیست دلخواه نیاز به یک حساب کاربری دارد

612
توضیحات

سلطان العلماء

مجموعه ای تاریخی بر جای مانده از دوران قاجاریه که توسط شیخ عبدالرحمان سلطان العلماء بنا شده است و شامل قسمت های مختلف از جمله مسجد، باغ و منزل می باشد.

خاندان بزرگ سلطان العلماء اعم از شیخ یوسف، شیخ عبدالرحمان و شیخ محمدعلی در مناطق جنوبی ایران و به ویژه شهرهای بستک، بندر کنگ و بندر لنگه اقدام به ایجاد بناهای عام المنفعه از جمله برکه، مدارس دینی، مکتب خانه ها، خانه های خیریه و غیره نموده اند. این خاندان جزو تاجران بستکی مهاجرت کرده به هندوستان بوده اند که بعدا تجارت خانه ی خود را به دبی منتقل کرده و در حیات فرهنگی جنوب ایران نقش به سزایی داشته و دارند. خیابانی که در حال حاضر از میدان ناخدا در ورودی بندر کنگ به سمت بلوار ساحلی و پارک قلعه امتداد پیدا می کند و نام بلوار خلیج فارس بر آن نهاده اند، در گذشته های دور به آن زنده به گور و سپس سلطان آباد می گفتند. نام سلطان آباد برگرفته از نام خاندان سلطان العلماء در بندر کنگ می باشد. قدیمی ترین بخش شهر کنگ و به عبارتی کنگ تاریخی و باستانی در مجاورت مسجد دو طبقه، مجموعه ی سلطان العلماء و قلعه ی پرتغالی ها قرار داشت و به تدریج بندر کنگ از این سمت به سمت شرق کنگ کنونی گسترش پیدا کرد. بنابراین مجموعه بناهایی که در حال حاضر در سلطان آباد قدیم و مجموعه ی شخصی سلطان العلماء کنونی قرار دارد به وسیله ی خاندان سلطان العلماء ساخته شده است. علاوه بر آن مسجد جامع بندر کنگ که در حال حاضر نیز به عنوان مسجد جامع و مکتب خانه ی سلطان العلماء معروف است توسط خاندان سلطان العلما ساخته شده است. اما مجموعه ی تاریخی سلطان العلماء که در حال حاضر جزئی از بندر کنگ می باشد در قسمت شرقی بندر کنگ قرار داشته که یک مجموعه ی تاریخی می باشد.

گالری
نقشه