گردشگری تفریحی

گردشگری تفریحی :

گردشگری تفریحی یکی از پرطرفدارترین و شایع ترین انواع گرشگری بین مردم است. در بیشتر موارد، گردشگران مکانی با آب و هوای مطلوب و معتدل را در بهترین فصل سال به عنوان مقصد سفر انتخب میکنند. سپس با توجه به بودجه ای که در اختیار دارند، خود را با یک وسیله ی نقلیهبه مقصد می رسانند، با توجه به زمانی کهدر اتیار دارند از جاذبه های ددنی مقصد و بالاخص از شخته شده ترین این جاذبه ها دیدن می کنند، خرید می کنند، عکس یادگاری می گیرند، با دیگر افراد گروه یا تور خودارتباطی سازنده مبتنی بر یک تعامل کوتاهمد برقرار می کنند، سوغاتی می خرند و به شهر یا کشور محل زندگی خود باز می گردند.

گردشگری تفریحی
گردشگری تفریحی
گردشگری تفریحی