گردشگری دریایی

گردشگری دریایی :

گردشگری دریایی شامل سفر های تفریحی است که در آن دریاها و اقیانوس ها اصلی ترین تمرکز فعالیت ها هستند. گردشگری دریایی در قالب ها مختلفی فعالیت میکند از جمله تورهای کروز، اکوتوریسم دریایی، لنج نوردی، بازدید از حیات وحش دریایی در پارک های دریایی و حتی سفرهای اکتشافی برای صید ماهی.

گردشگری دریایی
گردشگری دریایی
گردشگری دریایی
گردشگری دریایی