0

موسیقی محلی :

موسیقی بومی بندر کنگ که ریشه در آداب و رسوم مردم این قوم دارد، از گذشتگان به ارث رسیده و امروزه نیز در بندر کنگ با همان آوای دلنشین برگزار می شود. موسیقی مردمان این دیار، سرشار از شور و نیرو و حرارت است و با اقلیم این منطقه ارتباط نزدیکی دارد. این موسیقی فولکلور زیبا را در خانه ی هنرمندان این شهر تاریخی می توانید تجربه کنید.