درباره خانه صنایع دستی شهرکنگ

خانه صنایع دستی: این خانه که از خانه های قدیمی موجود در بافت تاریخی بندر کنگ است در راستای آموزش صنایع دستی به بانوان در تمامی رده های سنی تاسیس شد. این خانه توسط بانوان اداره می شود . حضور بانوان در فعالیت های اجتماعی و فرهنگی شهر کنگ همواره پر رنگ بوده است و همین فعالیت ها منجر به تاسیس این خانه گردید

این خانه صنایع مختلف دستی بندر تاریخی کنگ را به نمایش می گذارد. در حیاط آن کاپاری وجود دارد که هنر زیبای حصیر بافی را می توان تماشا کرد. این خانه شامل اتاق های مختلف از جمله اتاق آموزش، اتاق میهمان و اتاق فروش می باشد

اتاق میهمان با صنایع دستی مختلف تزیین شده و تقریبا تمامی صنایع دستی یندر کنگ را در آن می توان دید.  در اتاق آموزش انواع صنایع دستی به بانوان آموزش داده می شود و تقریبا نزدیک به 1000 هنر جو در رشته های مختلف صنایع دستی در اینجا آموزش می بینند و در اتاق فروش نمایشگاه دائمی از صنایع دستی بر پا ست و هر صنایع دستی که دوست داشته باشید می توانید تهیه کنید . این صنایع دستی با قیمت های مختلف به فروش می روند و شما می توانید سوغات سفر خود را به راحتی و با قیمت مناسب از خانه ی صنایع دستی تهیه نمایید

آثار دستی بندر کنگ