ویدیو ها

بهترین ویدیوهای گردشگردی شهر کنگ :

ما در بخش در تلاش بوده ایم, ویدیو هایی زیبا و جذاب از آداب ورسوم , غذاهای محلی ,و بافت تاریخی و دیگر زیبایی های شهر  کنگ برای شما  آماده کنیم.باما همراه باشید .

1. شهر تاریخی کنگ

ما در بخش در تلاش بوده ایم, ویدیو هایی زیبا و جذاب از آداب ورسوم , غذاهای محلی ,و بافت تاریخی و دیگر زیبایی های شهر  کنگ برای شما  آماده کنید.

2. گردشگری دریایی

ما در بخش در تلاش بوده ایم, ویدیو هایی زیبا و جذاب از آداب ورسوم , غذاهای محلی ,و بافت تاریخی و دیگر زیبایی های شهر  کنگ برای شما  آماده کنید.

3. موسیقی

ما در بخش در تلاش بوده ایم, ویدیو هایی زیبا و جذاب از آداب ورسوم , غذاهای محلی ,و بافت تاریخی و دیگر زیبایی های شهر  کنگ برای شما  آماده کنید.

4. همایش ملی روز خلیج فارس

ما در بخش در تلاش بوده ایم, ویدیو هایی زیبا و جذاب از آداب ورسوم , غذاهای محلی ,و بافت تاریخی و دیگر زیبایی های شهر  کنگ برای شما  آماده کنید.

چرا باید شهر کنگ را انتخاب کرد ؟

  • بافت تاریخی
  • فرهنگ غنی
  • تورها و فعالیتهای دستی
  • مردمان مهمان نواز

آیا سوالی دارید ؟

از تماس با ما دریغ نکنید. ما یک تیم متخصص هستیم و خوشحالیم که با شما صحبت می کنیم.

1.8445.3356.33

Help@visitkong.com