Tag

دریا

این سایت رو اتفاقی دیدم و کلی خاطره برام زنده شد

فرستنده Amin : چقد خوشحال شدم این سایت رو اتفاقی دیدم و کلی خاطره برام زنده شد یادش بخیر من میرفتم بندر افتاب که برم کیش اتفاقی با این شهر اشنا شدم گذری...