بیابانی

اکوتوریسم بیابانی :

بیابان گردی به ویژه برای بسیاری از ساکنان کشور ها اروپایی که از نعمت این بوم طبیعی جهان، بی بهره اند یکی از زمینه های گردشگری پر جاذبه محسوب می شود. سیمای منحصر به فرد بیابان ها، زندگی جانوری و گیاهی آن، آرامش و افق دید بی نظیر، سختی شرایط اقلیمی و تفاوت های بسیار میان شب و روز، یادمان های تاریخی و تطابق هایی که زندگی انسانی در طول زمان در پهنه های بیابان یاته است، همواره بیاب را به یکی از جاذبه های بی بدیل طبیعت تبدیل نموده و گردشگران را مشتاق به بازدید از بیابان و تجربه کردن شرایط بیابانی نموده است.