ساحلی

اکوتوریسم ساحلی :

گردشگری ساحلی، بخشی از گردشگری طبیعت محو می باشد که در آن از موهبت خدادادی دریا و ساحل به عنوان جاذبه ی اصلی استفاده می شود. منبع فعالیت های گردشگری ساحلی را می توان به دو گروه اصلی تفکیک کرد: فعالیت ای تکی بر منابع طبیعی اعم از ماهیگیری، شنا، حمام آفتاب، غواصی، قایقرانی و اسکی روی آب و…؛ فعالیت های متکی بر تسهیلات انسان ساخت مانند تفریح، خرید، استفاده ز رستوران های ساحلی، پارک های ساحلی، پلاژها وهتل های ساحلی، سینماهای روباز و …