اقامتگاه

اقامتگاه های بوم گردی:

در بندر کنگ برای اقامت گردشگران چندین خانه ی تاریخی موجود در بافت تاریخی شهر را با امکانات مورد نیاز برای ارائه ی خدمات به گردشگران تجهیز کرده اند. این خانه ها از بهترین نمونه های موجود در بین خانه های تاریخی شهر می باشند که کاملا حس وحال زندگی در خانه های قدیمی کنگ را به گردشگران انتقال می دهند.