دسته بندی

خاطره نویسی

کنگ برای هر سلیقه ای یه جاذبه ای داره

 فرستنده کمیا : من وقتی به کنگ سفر کردم رفتم که بافت تاریخی و معماری اونجارو ببینم و سنت و اداب دریانوردی اونجارو از نزدیک ببینم چون خیلی زیاد در موردش شنیده بودم...